Корпоративне Право

Наша компанія надає наступні види послуг:

Розробка установчих документів юридичної особи;
Створення і реєстрація підприємств будь-яких організаційно правових форм;
Створення громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку, недержавних пенсійних фондів;
Створення філій та відкриття представництв юридичних осіб;
Внесення змін до установчі документи;
Реорганізація підприємств організаційно-будь-яких правових форм;
Ліквідація підприємств будь-яких організаційно-правових форм;
Отримання ліцензій і дозволів;
Юридичний супровід діяльності корпоративних клієнтів;
Консультації щодо здійснення господарських операцій з активами підприємства;
Надання комплексу послуг щодо оцінки необоротних активів, юридичний супровід процесу передачі майна підприємства;
Юридичний аудит;
Укладання угод;
Захист комерційної таємниці;
Вирішення корпоративних конфліктів;
Захист корпоративних прав в судовому порядку;
Створення й супровід діяльності компаній з управління активами;
Створення й супровід діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів);
Створення і реєстрація компаній за кордоном.